A- A+

ЗАПАДНОНИЛСКИ ЕНЦЕФАЛИТ

        Във връзка с настъпилия летен сезон и възможността за ухапване от комари, Ви информираме:
        Западнонилският енцефалит е остро инфекциозно заболяване, което се характеризира с трескаво състояние, сънливост, петнист обрив, ставни болки, менингеален синдром и рядко развитие на енцефалит. Ясно е изразена лятно-есенната сезонност. Причинява се от западнонилски вирус. Резервоарът на вируса са птици, предава се по трансмисивен път с преносители комари, от рода Аедес и Кулекс. Ендемичен район на заболяването е Северна Африка. През 1951 г. е наблюдавана голяма епидемия в Израел, а през 1996 г. – в Румъния.
        От месец юли до 23.09.1996 г. в Румъния възниква голяма епидемия от западнонилски енцефалит, обхванала 450 души от следните региони: Букурещ, Гюргево, Каларази и Телеорман. По време на епидемията са починали 39 души (8,70 % леталитет). Заболяват основно възрастни хора. През 1999 г. заболяват над 5300 души в 17 области.
        Значението на заболяването се определя от възможностите за разпространението му в територии на Европейския континент и значителния леталитет. В Африка заболяването е доброкачествено, а в Европа е с тежко протичане. При ухапване от заразен комар, чрез слюнката му вирусът се инокулира в кръвта. Засягат се главният мозък, мозъчните обвивки, лимфният апарат и кожата.
        Инкубационен период – 5 – 7 дни. Началото на болестта е внезапно, с втрисане, повишаване на температурата до високи стойности, поява на главоболие, мускулни болки и обща слабост. Наблюдава се сънливост, болки в главата, увеличение на лимфните възли и петнист обрив по кожата. При доброкачествено протичане, оздравяването настъпва за 5 – 7 дни.
Източници на зараза – естествен резервоар на вируса са дивите и синантропни птици. Болният човек не е източник на зараза.
        Профилактични мерки – свеждат се до борба с комарите – личинки и окрилени форми, лична защита от ухапвания от комари и контрол на естествените резервоари на вируса. Лицата в рамките на епидемичното огнище се наблюдават 7 дни. В огнището се провежда изтребителна дезинсекция.

         От началото на 2014 година в Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията са докладвани 31 (вероятен, потвърден) случая на Западнонилска треска. Потвърдени са както следва: Гърция - 2, Сърбия – 5, Босна и Херцеговина – 13, Австрия - 1, Руска федерация - 7, Израел – 1.
         Отчитайки увеличения международен пътникопоток и увеличената популация на комарите в нашата страна и вече доказано наличие на тигрови комари, пренасящи заболяването, в областите Бургас и Пловдив, е добре да се знае:
         Западнонилската треска е остро вирусно заболяване, което се характеризира с трескаво състояние, сънливост, петнист обрив, ставни болки, менингеален синдром и рядко развитие на енцефалит. Източници на зараза са птици. Предава се по кръвен път с преносители комари.
         Входна врата на зараза е кожата. При ухапване от заразен комар чрез слюнката му вирусът се инокулира в кръвта, след което се засягат лимфния апарат, кожата, нервната система.
         След инкубационен период 5-7 дни заболяването започва с повишаване на температурата, главоболие, мускулни болки и обща слабост. Увеличават се лимфните възли, появява се петнист обрив. При някои болни се развива менингит или менингоенцефалит.
         Болният човек не е източник на зараза.
         Профилактика:
         - Борба с комарите. Издадени са предписания до общините за обработка на заселените зони, които представляват епидемиологична опастност.
         Препоръки:
         - Да се избягват места с повишена заселеност с комари.
         - Да се използват репеленти при пребиваване на открито и наличие на комари.
         - Да се замрежват прозорците и вратите за недопускане на комари.
         - При съмнителна за заболяването симптоматика, особено след посещение на цитираните по горе страни, да се търси лекарска помощ.