A- A+

Контакти

адрес: гр. Велико Търново ул. "Никола Габровски" № 23
Работно време: Преди обяд 8³º - 12ºº часа, След обяд 12³º - 17ºº часа, понеделник-петък

телефон:
  062 / 620161
факс:   062 / 614370

e-mail: rzi-vt@rzi-vt.org
rzi-veliko_tarnovo@mh.government.bg

телефон на Регионална картотека на медицинската експертиза (
РКМЕ):
  062 / 614374; мобилен телефон 0878529333
Работно време на Регионална картотека на медицинската експертиза: 7³º - 16ºº часа, понеделник-петък

телефон на Звеното за административно обслужване:
  062 / 614331
Работно време на Звеното за административно обслужване: 8³º - 17ºº часа, понеделник-петък

Идентификационен номер (БУЛСТАТ) 176031063

Структурни звена и длъжностни наименования

Име

Телефон

Мобилен телефон

e-mail

РЗИ – Велико Търново

062 / 620161

 

rzi-vt@rzi-vt.org
rzi-veliko_tarnovo@mh.government.bg

Ръководство

Директор

д-р Евгения Недева

062 / 614333

 

direktor@rzi-vt.org

Зам.директор

д-р Красимира Петрова

062 / 614300

0878973456

 

Главен секретар

инж. Виолина Енева

062 / 614352

0878479333

 

Дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване"

Директор на дирекция

инж. Данаил Данаилов

062 / 614339

0879830080

 

Главен счетоводител

Цветомир Маринов

062 / 614308

0878973457

 

Човешки ресурси

Главен експерт

Цанка Мирчева

062 / 614344

 

 

Приемен офис

Младши експерт

Стоян Стефанов

062 / 614331

0877049086

office@rzi-vt.org

Дирекция "Медицински дейности"

Директор на дирекция

д-р Екатерина Личева

062 / 614301

0878472333

 

Регионална картотека на медицинската експертиза

Главен специалист

Жана Горанова

062 / 614356  
062 / 614374

0878529333
0877045081

 

Дирекция "Обществено здраве"

Директор на дирекция

 

 

 

 

Отдел "Държавен здравен контрол"

Началник на отдел

д-р Лора Бижева

062 / 614315

0878197333

 

Отдел "Профилактика на болестите и промоция на здравето"

Началник на отдел

д-р Светлана Моминска

062 / 614303

0877045076

 

Кабинет за отказване от тютюнопушене

Главен експерт

Йорданка Илиева

062 / 614345

 

 

Дирекция "Лабораторни изследвания"

Директор на дирекция

Иваничка Калчева

062 / 614335

0876815807

 

Дирекция "Надзор на заразните болести"

Директор на дирекция

д-р Ирина Млъзева

062 / 614327
062 / 614337

0878973453

 

Дежурен инспектор

062 / 614329

0878992794

Имунизационен кабинет

Младши експерт

Нина Стоянова

062 / 614350

0879230640

 

СПИН - кабинет

Дежурен инспектор

062 / 614330