A- A+

Кабинет за отказване от тютюнопушене

лице за контакт: Йорданка Илиева
телефон: 062/614351
адрес: гр. Велико Търново ул. "Никола Габровски" № 23 стая 803
приемно време: понеделник, сряда и петък от 8.30 до 12.30 ч., от 13.00 до 17.00 ч.

        Кабинетът за отказване от тютюнопушене в РЗИ – Велико Търново е разкрит през месец ноември 1997 година, в рамките на програма СИНДИ. Експертите (лекар и психолог), които работят в кабинета провеждат:
        • Индивидуални консултации на желаещите да откажат цигарите:
                - Определяне на степента на никотиновата зависимост
                - Изследване на показателите на белодробната функция чрез спирометрия
                - Измерване на кръвното налягане
                - Поведенческо консултиране за справяне със зависимостта
                - Запознаване с възможностите за лекарствена терапия
        • Групови консултации на организирани колективи

        Консултациите са безплатни и могат да се проведат на място в кабинета, на работното място (след предварителна заявка и брой на лицата над 10) или по телефона.

        Не можете да премахнете миналото.
        Но сте в състояние да поемете контрола върху настоящето.
        И по този начин да определите бъдещето си.

АКО:

        • Вие сте пушач и искате да се откажете от никотиновата зависимост, или
        • Вие сте работодател и сте загрижен за здравето на пушачите в ръководената от Вас фирма, предприятие или учреждение

ОБАДЕТЕ СЕ НА ТЕЛ. 614 351


ИЛИ

ЕЛАТЕ В КАБИНЕТА ЗА БЕЗПЛАТНО
КОНСУЛТИРАНЕ ЗА ОТКАЗВАНЕ ОТ ТЮТЮНОПУШЕНЕ
В РЗИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО
(ет. 8 стая 803)

ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА КАБИНЕТА ЗА ОТКАЗВАНЕ ОТ ТЮТЮНОПУШЕНЕ
ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

        През 2017 година в кабинета за отказване от тютюнопушене в РЗИ – Велико Търново са оказани 228 индивидуални консултации на пушачи. На място в кабинета са потърсили подкрепа 17 лица, а останалите 211 консултации са изнесени. Проведени са 7 кампании за популяризиране дейността на кабинета – 4 в община Велико Търново и 3 в областта.
        Според интензивността на пушене преобладават умерените жени и мъже пушачи, а половината от пушачите са със стаж на пушене повече от 21 години. Почти всеки трети (32%) от измерилите си кръвното налягане пушачи е с хипертония.
        Функционално изследване на дишането (спирометрия), показва, че голяма част от консултираните лица - 81,8% са с нормални стойности на дишането.
        С рестриктивно-обструктивен вентилаторен синдром (ровс) – от леко до много силно затруднение в дишането е всеки пети (18,2%) от изследвалите се. В абсолютни стойности това са 41 души, от тях с придружаващи заболявания и симптоми (ХОББ, астма, задух и кашлица и други).
        На всички преминали през кабинета лица са раздадени здравно-образователни материали за: ползата от спиране на цигарите и вредата от тютюнопушене, справяне с абстинентните симптоми и стреса, здравословно хранене, полза от движението и други.