A- A+

Кабинет за отказване от тютюнопушене

лице за контакт: Йорданка Илиева
телефон: 062/614365
адрес: гр. Велико Търново ул. "Никола Габровски" № 23 стая 803
приемно време: понеделник, сряда и петък от 8.30 до 12.30 ч., от 13.00 до 17.00 ч.

        Кабинетът за отказване от тютюнопушене в РЗИ – Велико Търново е разкрит през месец ноември 1997 година, в рамките на програма СИНДИ. Експертите (лекар и психолог), които работят в кабинета провеждат:
        • Индивидуални консултации на желаещите да откажат цигарите:
                - Определяне на степента на никотиновата зависимост
                - Изследване на показателите на белодробната функция чрез спирометрия
                - Измерване на кръвното налягане
                - Поведенческо консултиране за справяне със зависимостта
                - Запознаване с възможностите за лекарствена терапия
        • Групови консултации на организирани колективи

        Консултациите са безплатни и могат да се проведат на място в кабинета, на работното място (след предварителна заявка и брой на лицата над 10) или по телефона.

        Не можете да премахнете миналото.
        Но сте в състояние да поемете контрола върху настоящето.
        И по този начин да определите бъдещето си.

АКО:

        • Вие сте пушач и искате да се откажете от никотиновата зависимост, или
        • Вие сте работодател и сте загрижен за здравето на пушачите в ръководената от Вас фирма, предприятие или учреждение

ОБАДЕТЕ СЕ НА ТЕЛ. 614 365


ИЛИ

ЕЛАТЕ В КАБИНЕТА ЗА БЕЗПЛАТНО
КОНСУЛТИРАНЕ ЗА ОТКАЗВАНЕ ОТ ТЮТЮНОПУШЕНЕ
В РЗИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО
(ет. 8 стая 803)

ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА КАБИНЕТА ЗА ОТКАЗВАНЕ ОТ ТЮТЮНОПУШЕНЕ (към 31 май 2017 г.)

        От началото на 2017 година до 31.05.2017 г. през кабинета за отказване от тютюнопушене в РЗИ – Велико Търново са преминали общо 115 лица (69 жени и 46 мъже). Потърсилите консултативна помощ са на възраст от 19 до 86 години, като преобладават интензивните пушачи, т.е. пушещите от 11 до 20 цигари дневно.
        На всички преминали през кабинета лица са раздадени здравно-образователни материали за: ползата от спиране на цигарите и вредата от тютюнопушенето, справяне с абстинентните симптоми и стреса, здравословно хранене, полза от движението и други.
        Проведени са 3 изнесени кампании за популяризиране дейността на кабинета.


ДЕЙНОСТ НА КАБИНЕТА ЗА ОТКАЗВАНЕ ОТ ТЮТЮНОПУШЕНЕ
ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

        През 2016 година в кабинета за отказване от тютюнопушене в РЗИ – Велико Търново са оказани 133 индивидуални консултации на пушачи. На място в кабинета са потърсили подкрепа 27 лица, а останалите 106 консултации са изнесени. Проведени са 5 кампании за популяризиране дейността на кабинета – 4 в община Велико Търново и 1 в областта.

        І. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА КОНСУЛТИРАНИТЕ ЛИЦА
        Общият брой на преминалите лица е 133, от които 70 (52,63%) жени и 63 (47,36%) мъже. Разпределението на изследваните лица по възраст е както следва:

Възраст

Общо

Мъже

Жени

до 18 години

17

9

8

19 – 64 години

91

39

52

Над 65 години

25

15

10

ВСИЧКО

133

63

70

        В зависимост от фактора местоживеене, преминалите лица се разпределят по следния начин:
         община Велико Търново – 98
         общини Горна Оряховица и Полски Тръмбеш – по 7
         община Лясковец – 5
         община Павликени – 2
         извън областта – 14

        ІІ.ИНТЕНЗИВНОСТ НА ПУШЕНЕ

        Сред пушачите с най-висок относителен дял – 51,12% са умерените пушачи (от 1 до 10 цигари дневно), следвани от интензивните пушачи (от 11 до 20 цигари дневно) – 30,13%, бившите – 14,28% и свръхинтензивните (над 20 цигари дневно) – 3,75%.

Категории пушачи

Общо

Мъже

Жени

УМЕРЕНИ

68

30

38

ИНТЕНЗИВНИ

41

19

22

СВРЪХИНТЕНЗИВНИ

5

5

0

БИВШИ

19

9

10

ВСИЧКО

133

63

70

        Определена е зависимостта към никотин на 36 (18,08%) от консултираните лица, като те са попълнили анкетния тест на Фагерстрьом.

Група

Общо

Мъже

Жени

не се отчита

13

5

8

лека

7

2

5

умерена

2

2

0

силна

3

2

1

ВСИЧКО

25

11

14

        ІІІ. Спирометрии

        Почти всички от консултираните лица 130 (97,74%) изявиха желание да им се направи функционално изследване на дишането (спирометрия), от тях 68 жени и 62 мъже. По данни от извършените спирометрии по-голямата част от изследваните – 86,92% са с нормални стойности на дишането – 62 жени и 51 мъже. С рестриктивно-обструктивен вентилаторен синдром (ровс) – от леко до много силно затруднение в дишането), са 13,8% от консултираните лица (18 души) – 6 жени и 11 мъже.

Пушачи

Мъжe

Жени

 

    общо    

с нормални спирометрии

    с ровс    

    общо    

с нормални спирометрии

    с ровс    

УМЕРЕНИ

30

28

2

38

37

1

ИНТЕНЗИВНИ

18

12

6

20

17

3

СВРЪХИНТЕНЗИВНИ

5

4

1

0

0

0

БИВШИ

9

7

2

10

8

2

ВСИЧКО

62

51

11

68

62

6

        ІV. Отказ от тютюнопушене

        Всеки трети от пушачите - 32,3% (33,3% от мъжете и 31,4% от жените) са споделили с консултантите, че никога не са се опитвали да откажат цигарите.

Пушачи

Мъжe

Жени

 

    без    

с 1 отказ

    > от 1   

    без    

с 1 отказ

   > от 1    

УМЕРЕНИ

15

9

4

10

6

12

ИНТЕНЗИВНИ

6

2

11

12

6

14

СВРЪХИНТЕНЗИВНИ

0

2

3

0

0

0

БИВШИ

0

6

3

0

1

9

ВСИЧКО

21

19

21

22

13

35

        V. Стаж на пушене

        Почти половината от пушачите – 43,6% са със стаж на пушене от 6 до 20 години, а 39,84% посягат към цигарата повече от 21 години.

Пушачи

Мъжe

Жени

 

    до 5 г.   

от 6 до 20 г.

  над 21 г.

   до 5 г.     

от 6 до 20 г.

  над 21 г.

УМЕРЕНИ

12

9

9

9

25

4

ИНТЕНЗИВНИ

0

9

10

0

10

12

СВРЪХИНТЕНЗИВНИ

0

2

3

0

0

0

БИВШИ

0

1

8

1

2

7

ВСИЧКО

12

21

30

10

37

23

        VI. Кръвно налягане

        Измерено е кръвното налягане на 51 лица (27 жени и 24 мъже), на възраст от 14 до 82 години. Резултатите от измерването показват, че 15 (29,4%) от изследваните лица имат хипертония. С повишено систолично налягане (над 140 mm Hg) са 33,3% от мъжете и 14,8% от жените, а с повишено диастолично (над 90 mm Hg) – 25% от мъжете и 26% от жените.

Пушачи

Кръвно налягяне

Мъжe

Жени

   

систолично

диастолично

систолично

диастолично

Общо пушачи:

нормално <= 139/89

16

18

23

20


хипертония >= 140/90

8

6

4

7

  ВСИЧКО

24

24

27

27

        ИЗВОДИ:

        1. Преобладаващата част от пушачите са с нормални стойности на дишането;
        2. Според интензивността на пушене преобладават умерените жени и мъже пушачи.
        3. Почти половината от пушачите са със стаж на пушене от 6 до 20 години, а всеки трети пуши повече от 21 години.
        4. Близо две трети от пушачите са с нормални стойности на кръвното налягане под 139/89