A- A+

ВАЖНО

        Адресите на електронните пощи на Регионална здравна инспекция – Велико Търново се променят считано от 08.10.2018 г. Основният адрес на РЗИ става:
                                rzi-vt@rzi-vt.bg
        Всички останали адреси се променят аналогично, като „org” се заменя с „bg“. Например: office@rzi-vt.org се променя на office@rzi-vt.bg.

        Считано от същата дата се променя и адресът на интернет страницата на Регионална здравна инспекция – Велико Търново. Новият адрес е:
        www.rzi-vt.bg, достъпен също и от rzi-vt.bg.

Заболяемост (на 10 000 човека) от грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) (15.02.2019)

Информационно-образователна акция „Любовта и алкохола и мястото им в моя свят“ (14.02.2019)

Февруарска антиспин кампания 2019 (13.02.2019)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област за периода 04.02.2019 г. – 10.02. 2019 г. (11.02.2019)

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ”(06.02.2019)

Списък с нормативни документи за подготовка за участие в конкурс за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ”(06.02.2019)

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ (06.02.2019)

Списък с нормативни документи за подготовка за участие в конкурс за длъжността МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ (06.02.2019)

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ (06.02.2019)

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ“ (05.02.2019)

Списък с нормативни документи за подготовка за участие в конкурс за длъжността МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ“ (05.02.2019)

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността ИНСПЕКТОР В ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ” (05.02.2019)

Списък с нормативни документи за подготовка за участие в конкурс за длъжността ИНСПЕКТОР В ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ” (05.02.2019)

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ „ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ“, ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ“ (05.02.2019)

Списък с нормативни документи за подготовка за участие в конкурс за длъжността ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ „ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ“, ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ“ (05.02.2019)

РЗИ – Велико Търново отменя грипната епидемия в областта (05.02.2019)

Информация за регистрираните заразни и паразитни болести през месец януари (05.02.2019)

4 февруари - Световен ден за борба с рака (04.02.2019)

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ (31.01.2019)

Списък с нормативни документи за подготовка за участие в конкурс за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ (31.01.2019)

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ” (31.01.2019)

Списък с нормативни документи за подготовка за участие в конкурс за длъжността ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ” (31.01.2019)

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ „ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ“, ДИРЕКЦИЯ ”ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” (31.01.2019)

Списък с нормативни документи за подготовка за участие в конкурс за длъжността ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ „ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ“, ДИРЕКЦИЯ ”ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” (31.01.2019)

ТЪЖНА ВЕСТ

Национален ученически конкурс на тема: „Посланици на здравето” (23.10.2018)