A- A+

Образци на таблици за проведените здравно-образователни дейности в детските и учебни заведения за календарната 2017 г. (13.12.2017)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област за периода 04.12.2017 г. – 10.12. 2017 г. (12.12.2017)

Резултат от конкурса за длъжността главен експерт в дирекция „Медицински дейности“ в РЗИ – Велико Търново (11.12.2017)

Резултат от конкурса за длъжността главен експерт в дирекция „Лабораторни изследвания“ в РЗИ – Велико Търново (08.12.2017)

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността инспектор в отдел „Държавен здравен контрол“, дирекция „Обществено здраве” (06.12.2017)

Списък с нормативни документи за подготовка за участие в конкурс за длъжността инспектор в отдел „Държавен здравен контрол“, дирекция „Обществено здраве“ (06.12.2017)

Информация за регистрираните заразни и паразитни болести през месец ноември (06.12.2017)

Обява за конкурс за длъжността главен експерт в отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето”, дирекция „Обществено здраве“ в РЗИ – Велико Търново (01.12.2017)

Информационна кампания по повод световния ден за борба срещу СПИН (01.12.2017)

Информационна кампания в центъра на гр. В. Търново по случай 1 декември (01.12.2017)

1 декември – Световен ден за СПИН (30.11.2017)

Среща на клуба на здравето (30.11.2017)

Кръгла маса на тема „Здравословно хранене“ (29.11.2017)

Списък с нормативни документи за подготовка за участие в конкурс за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ в дирекция „Медицински дейности“ (29.11.2017)

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността главен експерт в дирекция „Медицински дейности“ в РЗИ – Велико Търново (29.11.2017)

Обява за конкурс за длъжността инспектор в отдел „Държавен здравен контрол“, дирекция ”Обществено здраве” в РЗИ – Велико Търново (24.11.2017)

Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.11 – 15.11.2017 г. (23.11.2017)

Състезание по безопасност на движението „Аз зная и внимавам!” (23.11.2017)

Съобщение за конкурса за длъжността главен експерт в дирекция „Лабораторни изследвания“ в РЗИ – Велико Търново (17.11.2017)

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността главен експерт в дирекция „Лабораторни изследвания“ в РЗИ – Велико Търново (17.11.2017)

Списък с нормативни документи за подготовка за участие в конкурс за длъжността главен експерт в дирекция „Лабораторни изследвания” в РЗИ - Велико Търново (17.11.2017)

Образователна кампания „Да подарим здраве” (17.11.2017)

16 ноември - Световен ден за борба с ХОББ (16.11.2017)

„Клиника на открито” (15.11.2017)

16 ноември 2017 – Mеждународен ден без тютюнопушене (15.11.2017)

Информация за пътуващите – Eпидемия от чума на остров Mадагаскар (14.11.2017)

Обява за конкурс за длъжността главен експерт в дирекция „Медицински дейности“ в РЗИ – Велико Търново (13.11.2017)

14 ноември – Световен ден на диабета (13.11.2017)

Съобщение до всички СМИ (13.11.2017)

Победители в конкурса за рисунка на Тема „Аз се движа безопасно” (10.11.2017)

Запазете костите си - защитете вашето бъдеще (10.11.2017)

Информационна кампания "Запазете костите си - защитете вашето бъдеще!" (10.11.2017)

Информация за дейността на отдел „Държавен здравен контрол” през месец октомври 2017 г. (08.11.2017)

На вниманието на работещите в детски заведения, специализирани институции за деца и възрастни, водоснабдителни обекти, предприятия, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарски, фризьорски и козметични салони (03.11.2017)

Информация за дейността по държавния здравен контрол през месец септември (04.10.2017)

Годишен анализ на здравно-демографското състояние и здравната мрежа в област Велико Търново за 2016 (07.08.2017)

На вниманието на ОПЛ (24.07.2017)

Кандидатстване за финансиране по проект "Специализация в здравеопазването" (26.06.2017)

На вниманието на управителите на лечебни и здравни заведения - Практическо ръководство за безопасно управление на отпадъците от лечебните и здравни заведения (23.06.2017)

Международно сравнително изпитване (23.05.2017)

На вниманието на ОПЛ (22.05.2017)

Морбили (20.03.2017)

Информация във връзка с въведената в Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС) забрана за предоставяне, въвеждане, притежаване и използване от масовия потребител на прекурсори на взривни вещества, посочени в Приложение І на Регламент (ЕС) №98/2013, когато са в концентрации по-високи от посочените в същия (19.01.2017)

На вниманието на всички лечебни заведения – формуляри за статистически отчети (03.01.2017)

На вниманието на всички лекари, работещи в лечебни заведения за болнична помощ, които ще сключват договор с НЗОК за извънболнична помощ! (20.04.2016)

На вниманието на лекари и фармацевти: Предписване и отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества на чужди граждани (14.04.2016)