A- A+

ВАЖНО

        Адресите на електронните пощи на Регионална здравна инспекция – Велико Търново се променят считано от 08.10.2018 г. Основният адрес на РЗИ става:
                                rzi-vt@rzi-vt.bg
        Всички останали адреси се променят аналогично, като „org” се заменя с „bg“. Например: office@rzi-vt.org се променя на office@rzi-vt.bg.

        Считано от същата дата се променя и адресът на интернет страницата на Регионална здравна инспекция – Велико Търново. Новият адрес е:
        www.rzi-vt.bg, достъпен също и от rzi-vt.bg.

АКТУАЛНО

ТЪЖНА ВЕСТ

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област за периода 03.12.2018 г. – 09.12. 2018 г. (11.12.2018)

Информация за дейността на отдел „Държавен здравен контрол” през месец ноември (06.12.2018)

„Знаем да се храним здравословно“ (05.12.2018)

Изложба и награждаване на победителите в конкурса за подложки на тема „С аромат на кафе или чай, но без цигара” (05.12.2018)

Кампания по повод на Световния ден за борба срещу СПИН – 1 декември (05.12.2018)

Информация за регистрираните заразни и паразитни болести през месец ноември (05.12.2018)

Обявяваме следната корекция на минималните технически параметри за компютърна техника... (04.12.2018)

Пазарно проучване за доставка на компютри и офис техника (29.11.2018)

Победители в конкурса на тема „С аромат на кафе или чай, но без цигара” (29.11.2018)

1 декември - Световeн ден срещу СПИН (29.11.2018)

До всички средства за масова информация- отлагане (29.11.2018)

Съобщение до всички средства за масова информация (29.11.2018)

Клуб на здравето (29.11.2018)

Състезание по безопасност на движението „Да запазим живота на пътя!” (28.11.2018)

Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.11 – 15.11.2018 г. (19.11.2018)

Ден на отворените врати (16.11.2018)

15 ноември 2018 – Международен ден без тютюнопушене (13.11.2018)

Да запазим живота на пътя! (13.11.2018)

Национална кампания "Попитайте хематолога" (06.11.2018)

Информация за дейността на отдел „Държавен здравен контрол” през месец октомври (06.11.2018)

Национален ученически конкурс на тема: „Посланици на здравето” (23.10.2018)

На вниманието на всички общопрактикуващи лекари в област Велико Търново (13.09.2018)

На вниманието на медицинските специалисти. Настъпили промени в законодателната уредба, касаеща дейността на ТЕЛК (08.08.2018)

ИНФОРМАЦИЯ за резултатите от проведеното представително проучване на нивата на Радон в сгради на територията на област В. Търново (31.07.2018)

В Държавен вестник бр. 45/31.05.2018 г. е публикувана Националната здравна карта на Република България, утвърдена с Решение №361/29.05.2018 г. на Министерския съвет (22.06.2018)

 


РАБОТНО ВРЕМЕ


РЗИ:  
Преди обяд След обяд
8³º - 12³º 13ºº - 17ºº
Регионална картотека на медицинската
експертиза
:                  7³º - 16ºº

тел. 062 614374; 0878529333
Звено за административно
обслужване
:              8³º - 17ºº

ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
062 / 620 161


АКРЕДИТАЦИЯ


АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ

Удостоверение № 335421  

АНКЕТИ

Анкета за качеството на административното обслужване  

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ