A- A+

АКТУАЛНО

Курс изпълнител ДДД (19.09.2018)

Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител - главен експерт в дирекция "Лабораторни изследвания" (18.09.2018)

Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител - главен експерт в дирекция "Лабораторни изследвания" (18.09.2018)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област за периода 10.09.2018 г. – 16.09. 2018 г. (18.09.2018)

Информация за готовността на учебните заведения на територията на област Велико Търново за новата 2018/2019 учебна година (18.09.2018)

Западнонилска треска (14.09.2018)

На вниманието на всички общопрактикуващи лекари в област Велико Търново (13.09.2018)

Информация за регистрираните заразни и паразитни болести през месец август (07.09.2018)

Информация за дейността на отдел „Държавен здравен контрол” през месец август (07.09.2018)

Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител - главен експерт в дирекция АПФСО (05.09.2018)

На вниманието на директорите на учебните заведения в област Велико Търново (31.08.2018)

Резултати от конкурс за длъжността инспектор в дирекция „Надзор на заразните болести“ (30.08.2018)

Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.08 – 15.08.2018 г. (22.08.2018)

Лятна антиспин кампания (16.08.2018)

На вниманието на медицинските специалисти. Настъпили промени в законодателната уредба, касаеща дейността на ТЕЛК (08.08.2018)

ИНФОРМАЦИЯ за резултатите от проведеното представително проучване на нивата на Радон в сгради на територията на област В. Търново (31.07.2018)

ДОКЛАД за изпълнението на мониторинга на питейните води в област Велико Търново през второто тримесечие на 2018 година (20.07.2018)

Резултати от проверка водите на басейните (17.07.2018)

В Държавен вестник бр. 45/31.05.2018 г. е публикувана Националната здравна карта на Република България, утвърдена с Решение №361/29.05.2018 г. на Министерския съвет (22.06.2018)

Препоръки за действие при ухапване от кърлеж (01.06.2018)

 


РАБОТНО ВРЕМЕ


РЗИ:  
Преди обяд След обяд
8³º - 12³º 13ºº - 17ºº
Регионална картотека на медицинската
експертиза
:                  7³º - 16ºº

тел. 062 614374; 0878529333
Звено за административно
обслужване
:              8³º - 17ºº

ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
062 / 620 161


АКРЕДИТАЦИЯ


АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ

Удостоверение № 335421  

АНКЕТИ

Анкета за качеството на административното обслужване  

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ